Thị trường công nghệ kết nối vô tuyến dự kiến sẽ đạt 128,47 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 12,6% trong giai đoạn từ 2019 đến 2026.

Trong một báo báo về Thị trường công nghệ kết nối vô tuyến và ứng dụng do Công ty nghiên cứu thị trường Allied Market Research (AMR) đưa ra cho thấy, thị trường công nghệ kết nối vô tuyến toàn cầu đã đạt 52,78 tỷ USD vào năm 2019 và dự kiến sẽ đạt 128,47 tỷ USD vào năm 2026.

Báo cáo đã phân tích cơ hội toàn cầu và dự báo ngành công nghiệp giai đoạn từ 2019 đến 2026 trong các lĩnh vực công nghệ vô tuyến và ứng dụng, trong đó lĩnh vực công nghệ vô tuyến bao gồm: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, NFC, Công nghệ di động và các loại khác; lĩnh vực ứng dụng bao gồm Điện tử tiêu dùng, Ô tô và Vận tải, Chăm sóc sức khỏe, Hàng không vũ trụ và Quốc phòng, CNTT và Viễn thông và các ứng dụng khác. 

Các xu hướng, hạn chế và cơ hội

Báo cáo cho biết, trong giai đoạn 2019 – 2026, nhu cầu về mạng vô tuyến trong việc phát triển cơ sở hạ tầng thông minh tăng lên, bên cạnh đó gia tăng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp internet vạn vật (IoT) trong camera giám sát sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ kết nối vô tuyến toàn cầu. Mặt khác, chi phí lắp đặt và bảo trì cao trong hệ thống mạng vô tuyến sẽ kìm hãm sự phát triển ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, sự xuất hiện của công nghệ IoT và AI trong chiếu sáng thông minh dự kiến sẽ tạo ra các cơ hội sinh lời trong tương lai gần.

Công nghệ Wi-Fi sẽ thống trị đến năm 2026

Dựa trên công nghệ, Wi-Fi đã đóng góp tới gần 1/4 thị phần công nghệ kết nối vô tuyến toàn cầu vào năm 2019 và dự kiến nó sẽ thống trị đến năm 2026. Sự thâm nhập vào các ngành công nghiệp khác nhau đã thúc đẩy sự tăng trưởng của công nghệ này. Mặt khác, công nghệ kết nối vô tuyến trong phạm vi ngắn (NFC: Near-Field Communications) sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm nhanh nhất đạt 14,6% trong suốt thời gian dự báo. Tiềm năng cao của công nghệ NFC trong việc chia sẻ dữ liệu, cổng thanh toán và các dịch vụ khác sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của phân khúc này.

Phân khúc điện tử tiêu dùng sẽ thống trị trong giai đoạn dự báo

Dựa trên ứng dụng, phân khúc điện tử tiêu dùng chiếm thị phần lớn trong năm 2019, tạo ra khoảng 1/4 thị trường công nghệ kết nối vô tuyến toàn cầu. Điều này là do sự gia tăng các xu hướng đối với các công nghệ thiết bị đeo. Đồng thời, phân khúc chăm sóc sức khỏe sẽ cho thấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm nhanh nhất với 16,1% trong thời gian dự báo. Sự tích hợp của IoT và AI trong các thiết bị chăm sóc sức khỏe sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này.

Châu Á-Thái Bình Dương sẽ duy trì sự thống trị về doanh thu trong giai đoạn dự báo

Dựa trên khu vực địa lý, châu Á-Thái Bình Dương chiếm gần một nửa doanh thu thị trường công nghệ kết nối vô tuyến toàn cầu vào năm 2019, và dự kiến sẽ duy trì thị phần lớn nhất trong giai đoạn từ 2019 đến 2026. Khu vực này cũng sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm nhanh nhất với 13,9% vào cuối năm 2026. Sự tăng trưởng này được cho là do sự phát triển công nghệ ngày càng tăng của các nền kinh tế mới nổi. Xét về doanh thu, khu vực Bắc Mỹ có doanh thu thị trường công nghệ kết nối vô tuyến cao thứ hai trong năm 2019.