Công ty Luật là tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Công ty Luật có chức năng cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng, bao gồm tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, đại diện tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác.

Đặc điểm của công ty luật

Công ty luật có các đặc điểm sau:

 • Công ty luật là tổ chức hành nghề luật sư: Công ty luật được thành lập bởi luật sư, được cấp giấy phép hoạt động hành nghề luật sư và có tư cách pháp nhân.
 • Công ty luật cung cấp các dịch vụ pháp lý: Công ty luật cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng, bao gồm tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, đại diện tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác.
 • Công ty luật có tư cách pháp nhân: Công ty luật là tổ chức có tư cách pháp nhân, có quyền tự chủ về tài sản, nhân sự và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Vai trò của công ty luật

Công ty luật đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Công ty luật cung cấp các dịch vụ pháp lý giúp khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả và hợp pháp.

Cụ thể, công ty luật có vai trò sau:

 • Giúp khách hàng hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật: Công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật giúp khách hàng hiểu biết về pháp luật và thực hiện đúng pháp luật trong các hoạt động của mình.
 • Giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp pháp lý: Công ty luật cung cấp các dịch vụ đại diện ngoài tố tụng và đại diện tố tụng giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp pháp lý một cách hiệu quả và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Giúp khách hàng thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại: Công ty luật cung cấp các dịch vụ đại diện ngoài tố tụng giúp khách hàng thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại một cách hợp pháp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Các loại hình công ty luật

Theo quy định của pháp luật, có 3 loại hình công ty luật bao gồm:

 • Công ty luật TNHH: Công ty luật do một hoặc nhiều luật sư thành lập.
 • Công ty luật hợp danh: Công ty luật do hai hoặc nhiều luật sư thành lập, hoạt động theo nguyên tắc chung của hợp danh.
 • Văn phòng luật sư: Văn phòng luật sư do một hoặc một số luật sư thành lập, hoạt động theo nguyên tắc của hộ kinh doanh cá thể.

Dịch vụ pháp lý của công ty luật

Công ty luật cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng, bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật: Công ty luật cung cấp các ý kiến pháp lý về các vấn đề pháp lý mà khách hàng gặp phải.
 • Đại diện ngoài tố tụng: Công ty luật đại diện cho khách hàng trong các giao dịch dân sự, thương mại,…
 • Đại diện tố tụng: Công ty luật đại diện cho khách hàng trong các vụ án dân sự, hình sự, kinh tế,…
 • Các dịch vụ pháp lý khác: Công ty luật cung cấp các dịch vụ pháp lý khác theo nhu cầu của khách hàng.

Cách lựa chọn công ty luật uy tín

Khi lựa chọn công ty luật, cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo lựa chọn được công ty luật uy tín, có chất lượng dịch vụ tốt:

 • Nên lựa chọn công ty luật có uy tín, có nhiều kinh nghiệm: Công ty luật có uy tín, có nhiều kinh nghiệm sẽ có khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
 • Nên lựa chọn công ty luật có đội ngũ luật sư giỏi, có chuyên môn cao: Đội ngũ luật sư giỏi, có chuyên môn cao sẽ có khả năng tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý của khách hàng một cách hiệu quả.
 • Nên lựa chọn công ty luật có mức phí hợp lý: Mức phí của công ty luật cần phù hợp với chất lượng dịch vụ mà công ty luật cung cấp.